Humanitní vědy

Všem, kteří se zabývají oborem humanitním, je určena naše kategorie Humanitní vědy. Vybírejte z velké nabídky odborných knih v kategorii Humanitní vědy. Pro lepší orientaci v kategorii Humanitní vědy používejte listování a filtraci. Kategorii Humanitní vědy denně aktualizujeme.

Novinky v kategorii
1
3
Pohádkové minimuzikály pro děti
195 Kč177 Kč bez DPH
4
Hvězdička 1 - Hravá grafomotorika
136 Kč124 Kč bez DPH
5
Hvězdička 2 - Hravá grafomotorika
136 Kč124 Kč bez DPH
6
Hvězdička 3 - Hravá grafomotorika
136 Kč124 Kč bez DPH
7
České děti a mládež jako čtenáři 2017
176 Kč160 Kč bez DPH
8
Montessori pro (ne)chápavé (6-12 let)
198 Kč180 Kč bez DPH
Hledat v kategoriiHledat
Kde hledat:
Řadit dle:2332 produktů
(Kendíková Jitka)
Rozšiřující nápravná cvičení - český jazyk a literatura
-23 %
Skladem

266 Kč242 Kč bez DPH
(Hrdlička Milan)
Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském
-25 %
Novinka
Skladem

V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s jiným než českým mateřským jazykem. Opírá se o dlouholetou praxi ...

172 Kč156 Kč bez DPH
(Navarová Sylvie, Lancová Markéta)
Diagnostika v kariérovém poradenství
-23 %
Skladem

Výchovné a kariérové poradenství

297 Kč270 Kč bez DPH
(Macurová Alena)
Jazyky v komunikaci neslyšících - Český znakový jazyk a čeština
-25 %
Novinka
Skladem

Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dí...

217 Kč197 Kč bez DPH
(Lietavcová Martina, Lišková Hana)
Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí
-23 %
Skladem

Činnosti a náměty pro rozvoj předmatematických představ a myšlení dětí předškolního věku. Publikace je užitečnou podporou pro rozvíjení předmatematického myšlení dětí předškolního věku. Zaměřuje se n...

307 Kč279 Kč bez DPH
(Šlancarová Věra)
Středověký šperk: Archeologické nálezy z jižní Moravy
-30 %
Skladem

Předkládáná monografie představuje první komplexní zpracování středověkých šperků uložených v depozitářích muzeí, galerií a archeologických institucí na jižní Moravě. Autorka do kolekce zahrnula před...

536 Kč487 Kč bez DPH
(Zita Antonín)
How We Understand the Beats: The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands
-31 %
Skladem

Jak rozumíme beatníkům. Recepce Beat Generation ve Spojených státech a v Česku. Kniha se zabývá srovnáním recepce autorů Beat Generation v USA a v Česku, a to ve dvou časových obdobích – v 50. a 60. ...

271 Kč246 Kč bez DPH
(Pavlíčková Lenka)
Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice: Shrnutí výsledků výzkumného šetření
-30 %
Skladem

Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Specifická porucha počítání se rozvíjí na základě kombina...

230 Kč209 Kč bez DPH
(Štěpánek Kamil)
Obecné dějiny novověku I. (16. století)
-29 %
Skladem

Vybrané kapitoly ze světových dějin 16. století pro posluchače historie a další zájemce. Zaměřují se na jevy, které pomohly rozbít středověké pojetí universa a položit základy novověkého světa a člově...

90 Kč82 Kč bez DPH
(Tupý Jan)
Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017
-29 %
Skladem

Publikace mapuje tvorbu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v České republice od roku 1989 do konce roku 2017 a usiluje o zobecnění uvedených postupů a zkušeností. Snaží se popsat a zhodno...

184 Kč167 Kč bez DPH
(Kotová Marcela)
Pohádkové minimuzikály pro děti
-15 %
Novinka
Skladem

Svět je plný muzikálů, které krášlí scény tisíce divadel. Ponořte se s dětmi do víru písniček a zahrajte si společně malé muzikály plné pohádkových dobrodružství. Rozvíjejte u nich nejen lásku k umění...

195 Kč177 Kč bez DPH
(kol.)
Hvězdička 2 - Hravá grafomotorika
-6 %
Novinka
Skladem

Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podpo...

136 Kč124 Kč bez DPH
(kol.)
Hvězdička 1 - Hravá grafomotorika
-6 %
Novinka
Skladem

Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podpo...

136 Kč124 Kč bez DPH
(kol.)
Hvězdička 3 - Hravá grafomotorika
-6 %
Novinka
Skladem

Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou přípravou na nácvik psaní. Úlohy v pracovním sešitu podpo...

136 Kč124 Kč bez DPH
(Gábriš Tomáš)
Rytieri v republike
-20 %
Skladem

Zrušenie šľachtických titulov v Československu

371 Kč337 Kč bez DPH
(Průcha Jan)
Odborné školství a odborné vzdělávání
-17 %
Skladem

288 Kč262 Kč bez DPH
(Černoušek Michal)
Děti a svět pohádek - Kouzlo vyprávěného slova
-23 %
Skladem

Pohádky mají ve vývoji malého dítěte nezastupitelné místo. Vnášejí do jeho světa smysl a řád a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla a podporují rozvoj citového prožívání, sdělují ...

212 Kč193 Kč bez DPH
(Nováková Iva)
S penězi si poradím - Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ
-23 %
Skladem

Autorský pracovní sešit k finanční gramotnosti pro žáky základní školy je určený k procvičování základních pojmů a poznatků ze světa financí (vlastnictví, potřeby, peníze, způsoby placení, příjmy a vý...

122 Kč111 Kč bez DPH
(Friedlaenderová Hana, Landová Hana, Prázová Irena, Richt ...)
České děti a mládež jako čtenáři 2017
-29 %
Novinka
Skladem

Jaký vztah mají dnešní děti a mládež ke knihám a čtení? Co dělají děti ve svém volném čase? Jak často využívají internet a nová média? Došlo v posledních pěti letech v Česku k nějakým podstatným změná...

176 Kč160 Kč bez DPH
(Kloferová Stanislava, Šipková Milena)
Život ve slovech, slova v životě
-28 %
Skladem

Pochybovat o tom, že tradiční nářečí zanikají, může už jen málokdo. I dnes však po nich zůstává bohatství slov a slovních obratů. Nesou v sobě odraz dávné historie a vypovídají o tom, jak lidé dříve ž...

171 Kč155 Kč bez DPH