Literární vědy

Těm, kdo zkoumají knihy do hloubky, je určena naše kategorie Literární vědy. Vybírejte z velké nabídky odborných knih v kategorii literární vědy. Pro lepší orientaci v kategorii literární vědy používejte listování a filtraci. Kategorii Literární vědy denně aktualizujeme.

Novinky v kategorii
Hledat v kategoriiHledat
Kde hledat:
Řadit dle:314 produktů
(Schmarc Vít)
Země lyr a ocele - Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu
-34 %
Skladem 1 ks

Prostřednictvím několika analytických sond do poezie, prózy a filmu českého socialistického realismu v letech 1948–1955 zkoumá tato monografie podstatu znakového systému, v němž na jedné straně stojí ...

299 Kč272 Kč bez DPH
(Rychnovská Lucie)
Čeština Bedřicha Smetany - Analýza Smetanovy česky psané korespondence
-33 %
Novinka
Skladem

Monografie se věnuje zkoumání češtiny Bedřicha Smetany (1824–1884). Tento významný hudební skladatel žil v období, které je v pracích o vývoji češtiny označováno jako obrozenské a poobrozenské, tedy v...

236 Kč215 Kč bez DPH
(Stanovská Sylvie)
Láska a smrt ve vybraných literárních dílech německého středověku
-33 %
Novinka
Skladem

Kniha přináší poprvé v dějinách novodobé české germanistické medievistiky česky psané přehledy děje vybraných literárních děl německého středověku včetně charakteristiky hlavních postav a jejich vztah...

128 Kč116 Kč bez DPH
(Pražák Richard)
Josef Dobrovský - Hungarista a ugrofinista
-31 %
Novinka
Skladem

Monografie Josef Dobrovský. Hungarista a ugrofinista se nezabývá pouze úzce jazykovými otázkami hungaristických a ugrofinistických studií zakladatele vědecké slavistiky a bohemistiky Josefa Dobrovskéh...

104 Kč95 Kč bez DPH
(Pospíšil Ivo)
Ústav slavistiky - Východiska a perspektivy
-31 %
Novinka
Skladem

Jubilejní publikace Ústavu slavistiky k 100. výročí založení Masarykovy univerzity představuje přehledný průřez dějinami pracoviště od jeho založení v roce 1995 po současnost včetně stručné analýzy so...

104 Kč95 Kč bez DPH
(Borovský Tomáš)
Pod ochranou Kleió - Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
-31 %
Novinka
Skladem

Při založení Masarykovy univerzity byly na její filozofické fakultě nejsilněji zastoupeny historické obory. Letošní sté výročí nabízí jedinečnou příležitost ohlédnout se za proměnami, jimiž historické...

139 Kč126 Kč bez DPH
(Nechutová Jana)
Gnóthi seauton - Sto let klasických studií v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci
-31 %
Novinka
Skladem

Publikace vychází u příležitosti stého výročí založení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jejíž nedílnou součástí byl od samých počátků seminář pro klasická studia. Její první část přin...

104 Kč95 Kč bez DPH
(Urválek Aleš)
Mosty blízké i vzdálené - Století Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
-28 %
Novinka
Skladem

Sto let germanistiky v Brně, to je sto let zápasu o profil oboru jazykové oblasti, která je nám historicky i geograficky z filologických disciplín nejbližší. I proto se otázky spojené s oborem hned od...

72 Kč65 Kč bez DPH
(Všetička František)
Francie literární
-34 %
Skladem

Francie literární je soubor fejetonů o francouzských spisovatelích a jinonárodních slovesných tvůrcích, kteří delší nebo kratší čas ve Francii pobývali a tvořili. Jednotlivé texty jsou výsledkem někol...

219 Kč199 Kč bez DPH
(Štícha František)
O věrnosti překladu
-34 %
Skladem

Věrnost překladu pojímá autor jako veskrze pozitivní hodnotu, o niž by mělo být usilováno, aniž jí lze v úhrnu jazykových prostředků cele dosáhnout. Poté, co je v první kapitole analyzován pojem věrno...

232 Kč211 Kč bez DPH
(Huang Yan)
Pragmatika
-25 %
Skladem

Publikace Yana Huanga představuje důkladný úvod do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým oblastem pragmatického bádání – implikatuře, presupozici, řečovým aktům, deixi a referenci, rozebírá vztahy pra...

315 Kč286 Kč bez DPH
(Dubec Pavel)
Syntactic and FSP Aspects of the Existential Construction in Norwegian
-25 %
Skladem

Monografie Syntactic and FSP Aspects of the Existential Construction in Norwegian demonstruje aplikaci Firbasovy teorie aktuálního členění na norských psaných textech a zkoumá norskou existenciální ko...

187 Kč170 Kč bez DPH
(Schrödinger Erwin)
Co je život? Duch a hmota
-9 %
Skladem

Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně Vutium zpřístupňuje touto knihou tři spisy Erwina Schrödingera (12. 8. 1887–4. 1. 1961): fyzikálně-biologické dílo Co je život? (1944) proslulé jasnozř...

373 Kč339 Kč bez DPH
(Navrátilová Olga)
Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině
-29 %
Skladem

Monografie podává detailní analýzu slovosledného chování posesivních zájmen ve staročeské nominální frázi. Jedná se o fenomén, kterému zatím nebyla v české paleobohemistice věnována soustavnější pozor...

268 Kč244 Kč bez DPH
(Kowalczyk Malgorzata, Poslední Petr)
Horizont komparace - Česko-polské literární sousedství 1945-2005
-34 %
Skladem

Kniha Horizont komparace je dalším výsledkem česko-polské odborné spolupráce MałgorzatyKowalczyk (*1946), polonistky a didaktičky literatury, a Petra Posledního (*1945), literárního historika, teoreti...

185 Kč168 Kč bez DPH
(Osmanović Erkan)
Wer man gewesen war. Untersuchungen zum Suizid in der österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts anhand von ausgewählten Werken
-30 %
Skladem

Název v češtině: Kdo jsem byl. Rozbor suicidu v rakouské literatuře 20. století na vybraných dílech. Týden co týden slýcháváme ve zprávách o sebevražedných atentátnících. Jinak je však sebevražda tém...

155 Kč141 Kč bez DPH
(Optát Beneš, Gzel Petr, Philomathes Václav)
Gramatika česká (1533)
-34 %
Skladem

Kniha obsahuje edici první mluvnice češtiny, zvané podle místa vydání v Náměšti nad Oslavou »mluvnice náměšťská« (1533). Je to jakýsi pracovní sborník, ediční spojení dvou textů – stručného pojednání ...

198 Kč180 Kč bez DPH
(Voleková Kateřina)
Orthographia Bohemica
-34 %
Skladem

Tato kniha obsahuje edici latinského traktátu z 15. století, který se beze jména autora a bez nadpisu dochoval v jediném úplném, byť ne dokonalém opise a v jednom výtahu. Orthographia Bohemica, jak je...

172 Kč156 Kč bez DPH
(Štěpánová Veronika)
Vývoj kodifikace české výslovnosti
-34 %
Skladem

Monografie se zaměřuje na problematiku výslovnosti spisovné češtiny. Rozebírá historii českého ortoepického zkoumání, podrobně se zabývá prvními snahami o zachycení výslovnostních pravidel, přípravami...

232 Kč211 Kč bez DPH
(Duběda Tomáš, Mraček David, Obdržálková Vanda)
Překlad do nemateřského jazyka - Fakta, otázky, perspektivy
-25 %
Skladem

Profesně tolerovaná a hojně uplatňovaná praxe překládání do nemateřského jazyka (tzv. nerodilý překlad) patří mezi málo popsané fenomény. Předkládaná kolektivní monografie proto nejprve mapuje názory ...

217 Kč197 Kč bez DPH