Literatura faktu

Velké události světových dějin pohledem historiků i jejich aktérů, politické kauzy či analýzy válečných konfliktů - to vše najdete v kategorii Literatura faktu. Vybírejte z široké nabídky knih faktických v kategorii Literatura faktu. Pro lepší orientaci v kategorii Literatura faktu používejte listování a filtraci. Kategorii Literatura faktu denně aktualizujeme.

Novinky v kategorii
1
Hanácký rok 2019
68 Kč62 Kč bez DPH
2
Praga sacra
274 Kč249 Kč bez DPH
3
6
Praktická učebnice typografie a sazby
201 Kč183 Kč bez DPH
7
Analýza obalu dat
241 Kč219 Kč bez DPH
8
Podvojné účetnictví 2019
203 Kč185 Kč bez DPH
AutorNakladatelstvíRok
Zobrazit produkty
Zobrazit produkty
Zobrazit produkty
Hledat v kategoriiHledat
Kde hledat:
Řadit dle:4715 produktů
(Hakalová Jana)
Daňová evidence - Teorie a praxe
-15 %
Skladem

Odborná publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob. Vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednot...

143 Kč130 Kč bez DPH
(kol.)
Hanácký rok 2019
-31 %
Novinka
Skladem

Zajímavé čtení o Hané z pohledu významných událostí společensko-kulturního života nejen příslušného roku. Poutavé texty o historii, tradicích, folkloru, současném životě hanáckého venkova, mikroregion...

68 Kč62 Kč bez DPH
(Šmied Miroslav)
Praga sacra
-28 %
Novinka
Skladem

Kniha se věnuje duchovnímu rozměru nesmírně rozsáhlé fundační politiky císaře Karla IV., jeho stavebnímu dílu a reprezentaci, s akcentem na hlavní město českého království. Na příkladu řady patrocinií...

274 Kč249 Kč bez DPH
(Hrdlička Josef, Král Pavel, Smíšek Rostislav)
Symbolické jednání v kultuře raného novověku
-28 %
Novinka
Skladem

Značná část jednání raně novověkého člověka měla symbolický význam. Projevoval se v každodenním životě jedince, mnohem zřetelněji se však dostával ke slovu ve výjimečných slavnostních okamžicích, k ni...

260 Kč236 Kč bez DPH
(Patočka Jiří)
Výročí 2018: Možnosti a meze evaluace kulturních událostí k oslavám výročí republiky
-19 %
Novinka
Skladem

Kniha je věnována problematice ekonomické evaluace kulturních událostí, které tvořily součást oslav výročí české státnosti v roce 2018. Hodnotí efektivitu užití prostředků vynaložených na podporu osla...

209 Kč190 Kč bez DPH
(Horný Stanislav)
Praktická učebnice tvorby multimediálního obsahu
-19 %
Novinka
Skladem

Multimédia jsou v současnosti nejvíce používaným prostředkem komunikace, využívajícím současného působení více prvků (fotografie, grafika, animace, video, text, zvuk). Publikace podává přehled o možno...

201 Kč183 Kč bez DPH
(Slánský David)
Data a analytika pro 21. století
-19 %
Skladem

Unikátní soubor pěti knih a pěti plakátů přináší kompletní informace o trendech a „megaproblémech“ při budování prostředí dat a analytiky pro finanční instituce, telekomunikační operátory, společnosti...

395 Kč359 Kč bez DPH
(Kuda František)
Hodnocení a obnova vodárenských sítí
-19 %
Skladem

Publikace pojednává o krizovém plánování se zaměřením na zásobování vodou, o vodním ekosystému v České republice a typech vodárenských systémů pro zásobování pitnou vodou, specifikuje základní rizika ...

282 Kč256 Kč bez DPH
(Horný Stanislav)
Praktická učebnice typografie a sazby
-19 %
Novinka
Skladem

Publikace podává přehled o možnostech využití pravidel i nových technologií při prezentaci informací. Umožňuje poznat zásady, platné pro přípravu a tvorbu textových prvků dokumentů, přípravu obrazovýc...

201 Kč183 Kč bez DPH
(Sedláček Petr)
Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize
-19 %
Skladem

Kniha posuzuje prizmatem mezinárodního měnového systému soubor reforem, které byly přijaty v souvislosti s nedávnou globální finanční krizí. První část uvádí historický vývoj a dopad krizí na měnový s...

314 Kč285 Kč bez DPH
(Dlouhý Martin)
Analýza obalu dat
-19 %
Novinka
Skladem

Hodnocení efektivnosti produkčních jednotek nachází široké uplatnění v soukromém i veřejném sektoru. Analýza obalu dat je nástroj, který je schopný úkoly, spojené s hodnocením efektivnosti, dobře spln...

241 Kč219 Kč bez DPH
(Legát Václav)
Management a inženýrství údržby
-19 %
Skladem

Tato ojedinělá kniha, jejímiž autory jsou nejlepší čeští a slovenští odborníci a která byla vydána péčí České společnosti pro údržbu, komplexně pojednává o celé problematice údržby (strategie, řízení,...

484 Kč440 Kč bez DPH
(Skálová Jana)
Podvojné účetnictví 2019
-15 %
Novinka
Skladem

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetn...

203 Kč185 Kč bez DPH
(Halama Jakub)
Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika
-24 %
Novinka
Skladem

Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděn...

242 Kč220 Kč bez DPH
(Dombrovská Michaela)
Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma - Návod na tvorbu koncepčních dokumentů v oblasti informačního vzdělávání
-23 %
Novinka
Skladem

Monografie propojuje obory informační věda, veřejná politika a právo v rámci tématu rozvíjení informační gramotnosti, respektive informačního vzdělávání na základě systémové teorie. S pomocí zakotvené...

146 Kč133 Kč bez DPH
(Foletti Ivan)
Ženy u oltáře. Nikdy?
-32 %
Skladem

Jaká je a jaká byla role žen v církvi? Dnes se ženy, protože nemohou být svěceny, ocitají mimo církevní hierarchii, která sestává pouze z vysvěcených osob. Ale bylo tomu tak vždy? Na tuto otázku hledá...

136 Kč124 Kč bez DPH
(Stehlíková Babyrádová Hana)
Tělo - výraz - obraz - koncept
-30 %
Skladem

Monografie se soustřeďuje na odbornou reflexi současného vnímání těla a tělesnosti v kontextu výtvarného umění. Mimo texty odhalující úzké vztahy mezi tělem a duší jsou další konotace nalézány v tradi...

210 Kč191 Kč bez DPH
(Němec Jiří)
Zápisníky I
-29 %
Novinka
Skladem

Svazek Zápisníky I obsahuje deníkové zápisy Jiřího Němce na samostatných listech z roku 1960 a První (6. 8. 1961 - 12. 5. 1962), Druhý (15. 5. 1962 – 2. 5. 1963) a Třetí zápisník (10. 5. 1963 – 28. 10...

302 Kč275 Kč bez DPH
(Kesner Ladislav)
Trauma, tíseň, extáze, prázdnota - Formule afektu a patosu 1900-2018
-33 %
Skladem

Bohatě ilustrovaná publikace věnovaná proměnám „formulí patosu“, tj. emocionální řeči lidského těla, jak ji zachycuje výtvarné umění a vizuální kultura v posledních zhruba sto dvaceti letech. Autor or...

432 Kč393 Kč bez DPH
(Šámalová Kateřina, Tomeš Igor)
Řízení sociálních procesů v České republice
-23 %
Skladem

Kolektivní monografie přináší pohled na principy a úspěšnost veřejného řízení sociálních procesů z různých úhlů pohledu. Ačkoli sociální procesy působí na první pohled odlišně, spojují je právě princi...

146 Kč133 Kč bez DPH