Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky a Licenční podmínky internetového knihkupectví Knihkupectví Ládví (dále jako "Obchodní podmínky")

 

Obchodní a licenční podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího (poskytovatele) a kupujícího (uživatele) v internetovém obchodě www.knihkupectví-ladví.cz, jehož provozovatelem je

 

Easy Life s.r.o.se sídlem Praha 8, Opálkova 1658, PSČ 182 00 IČ: 24740594, DIČ: CZ24740594 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170413 č. ú.: 2000103367 / 2010 Email: info[@]knihkupectvi-ladvi.cz

(dále jako „Prodávající„Poskytovatel“)

 

Obchodní podmínky (pro veškeré zboží vyjma elektronických knih)

 

1. Úvodní ustanovení

 

 • Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jako "Kupující ") prostřednictvím internetového rozhraní na internetové adrese

 

  1. www.knihkupecvi-ladvi.

 

 

 • Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

 

 

 

 • Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky Kupujícímu, které je Prodávajícím zasláno elektronicky na email uvedený v objednávce.

 

 

 

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jako náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory atd. si hradí Kupující sám.

 

 

 

 • Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu předchozího znění obchodních podmínek. Rovněž tak nejsou v žádném ohledu dotčena práva Kupujícího z případné změny Obchodních podmínek vyplývající.

 

 

 

 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 2. Práva a povinnosti smluvních stran

 

Práva a povinnosti Prodávajícího:

 

 • Prodávající je povinen vyřídit objednávku a odeslat nebo připravit objednané zboží pro osobní odběr v co nejkratším termínu. V případě platby převodem na účet, se expediční lhůta počítá ode dne připsání kupní ceny na účet Prodávajícího. Tato lhůta může být po vzájemné dohodě prodloužena.

 

 

 

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně nebo telefonicky, a požádat Kupujícího o úhradu zálohové faktury.

 

 

 

 • Prodávající je povinen odeslat zboží tím způsobem, který si vybral Kupující. Pokud to není možné (z důvodu váhy či rozměrů), je Prodávající povinen o tomto Kupujícího informovat a nabídnout mu jiné řešení.

 

 

 

 • Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při odeslání nemá vady, má vlastnosti, které jsou popsány, odpovídá jakostí s ohledem na povahu zboží, a je v odpovídajícím množství.

 

 

 

 • Prodávající je povinen vyřídit všechny reklamace.

 

 

 

 • Uvedené ceny jsou včetně DPH a vždy je rozhodující kupní cena sdělená Prodávajícím v době činění objednávky.

 

 Práva a povinnosti Kupujícího:

 

 • Kupující je povinen v rámci objednávky uvést svoji aktuální adresu a identifikační údaje vyžadované v rámci objednávky tak, aby vybrané zboží mohlo být Prodávajícím řádně doručeno.

 

 

 

 • Kupující je při objednání povinen uvést funkční email. V opačném případě to může být považováno za nesplnění obchodních podmínek ze strany kupujícího a objednávka bude automaticky stornována.

 

 

 

 • Osobní údaje Kupujícího jsou Prodávajícím chráněny v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o ochraně osobních údajů“) a s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, v platném znění (dále jako „Nařízení GDPR“).

 

 

 

 • V případě nutnosti opětovného zaslání zboží z důvodů na straně Kupujícího bude k ceně zásilky připočteno další poštovné a balné. Při nevyzvednutí zboží bude objednávka stornována a může být naúčtována úhrada skutečně vynaložených nákladů (částka dopravného + 25 Kč + 3 Kč za každou položku).

 

 

 

 • Kupující má mimo jiné právo zrušit svou objednávku do chvíle, než dostane potvrzení o odeslání zboží. Zrušení objednávky je možné provést emailovým dopisem na kontaktní email knihkupectví info@knihkupectvi-ladvi.cz. K platnosti zrušení objednávky po jejím učinění je nutné písemné potvrzení Prodávajícím.

 

 

 

 • Kupující má právo na reklamaci obdrženého zboží v souladu s platnými právními předpisy, a to mimo jiné v případě doručení poškozeného zboží, jiného zboží, než bylo objednáno nebo nepoužitelného zboží (tisková vada). Uplatňování reklamace se řídí Reklamačním řádem. Odeslání reklamovaného zboží je na náklad Prodávajícího.

 

 

 

 • Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických a jiných provozních důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik, kalendářů, diářů nebo časopisů.

 

 

 

 • Nejedná-li se o případ uvedený v ust. odst. 7 tohoto článku Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku mimo jiné právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy a vracené zboží musí být prodávajícímu odesláno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

 

 

 

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle ust. odst. 8 tohoto článku Obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu. Vracené zboží je nutné zaslat na adresu: Knihkupectví-sklad, Opálkova 1658, PSČ: 18200 Praha 8. Vracené zboží je vhodné šetrně a pečlivě zabalit s ohledem na váhu a rozměr, aby bylo splněno garantované vyloučení poškození zboží během přepravy. Balík je vhodné viditelně označit "Vrácení zboží".

 

 

 

 • V případě odstoupení od smlouvy podle ust. odst. 8. a 9. těchto Obchodních podmínek, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to na účet určený Kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

 3. Doručování zboží a platba

 

 • Doručování zboží je uskutečňováno službami Česká pošta s.p., kurýrní službou PPL nebo službou Zásilkovna. Ceny poštovného jsou uvedeny na stránce internetového obchodu www.knihkupectví-ládví.cz v záložce „Poštovné“.

 

 

 

 • Při volbě platby převodem bude objednávka přijata ke zpracování až po připsání požadované částky na účet Prodávajícího. V případě platby předem převodem musí být platba uhrazena do 5 (pěti) pracovních dnů od učinění objednávky Kupujícím, v opačném případě bude objednávka stornována. Osobní odběr nabízíme na adrese: Opálkova 1658, PSČ: 18200 Praha 8 ve dnech Po-Pá od 12:00 do 18:30, So, Ne + státní svátky: Zavřeno.

 

 4. EET

 

 • Dle zákona o evidenci tržeb, je prodávající povinen, vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

 

 • Pokud zvolíte platební metodu pomocí platební brány GoPay, bude Vám ihned po zadání platby v platebním systému, zaslána elektronická účtenka na zadaný e-mail. A to z důvodu, že platba GoPay také podléhá EET.

 

 

 

 • V případě objednání a vyzvednutí zboží osobně s platbou v hotovosti v naší provozovně, Vám účtenka bude vydána ihned spolu s objednávkou.

 

 5. Závěrečná ustanovení

 

 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

 

 

 • Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na

 

 1. www.coi.cz. 

 

Licenční a obchodní podmínky (pouze pro elektronické knihy)

 

Vysvětlení základních pojmů

 • Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpoplatněné zpřístupnění elektronické knihy (viz. čl. 2, odst. 2.2) Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách

 

 

 

 • Elektronickou knihou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: MOBI, Adobe PDF, ePUB. Poskytovatel nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech. Není-li výslovně uvedeno jinak, může takové dílo zahrnovat další soubory – fotografie, grafiky, zvukově obrázkové záznamy a jiné.

 

 

 

 • Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování umožňuje Poskytovatel Uživateli v rámci uživatelského účtu. Za každé jednotlivé stažení je Uživatel povinen zaplatit sjednanou částku na bankovní účet Poskytovatele.

 

 

 

 • Čtečkou se pro účel těchto Podmínek rozumí přenosné zařízení zhruba o velikosti tištěné knihy určené pro čtení elektronických knih a časopisů.

 

 

Uživatelský účet a nákup elektronických knih • Pro objednání služby je nutné, aby byl Uživatel řádně zaregistrován (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatel se registruje při prvním nákupu na www.knihkupectvi-ladvi.cz. Uživatel je povinen udávat správné a pravdivé údaje a při jakékoli změně je aktualizovat. Uživatel je povinen vyplnit všechny obligatorní údaje registrace.

 

 

 

 • Provozovatel si vyhrazuje právo pracovat s údaji uvedenými při registraci. Konkrétně dochází k vepsání těchto osobních údajů a čísla platební transakce do předmětné elektronické knihy.

 

 

 

 • Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel má povinnost zachovávat v mlčenlivosti informace k uživatelskému účtu. Není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu 3. osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

 

 

 

 • Poskytovatel má právo uživateli zrušit uživatelský účet bez náhrady z důvodu porušení povinností vyplývajících z těchto Podmínek. V případě zrušení uživatelského účtu Poskytovatelem ztrácí Uživatel přístup do jeho uživatelského účtu včetně přístupu do osobní knihovny.

 

 

 

 • Způsob a postup objednání služby je pevně stanoven Poskytovatelem. Službu tzv. „vloží do virtuálního košíku“, pokud si tuto objednávku přeje dokončit a zaplatit, přejde k „platbě“. Po řádném zaplacení je elektronická kniha, do které jsou vepsány jeho identifikační údaje (viz. čl. 3, odst. 3.2) během několika minut Uživateli vygenerována a k dispozici ke stažení. Zároveň je takto objednaná kniha umístěna do osobní knihovny Uživatele.

 

 

 

 • Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Uživatel nemůže odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je elektronická, nikoli „papírová“ kniha.

 

 

 Poskytování služeb a jejich cena • Veškerá Poskytovatelem nabízená elektronická díla jsou uvedena s jejich cenou včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

 

 

 

 • Služba je poskytována po okamžiku uzavření objednávky. Tímto okamžikem se rozumí okamžik úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet Provozovatele).

 

 

 

 • Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

 

 

 

 • Uživatel má právo vkládat recenze k uveřejněným elektronickým knihám na www.knihkupectvi-ladvi.cz. Provozovatel je oprávněn monitorovat tyto recenze z důvodů porušení zákonnosti a slušných mravů.

 

 

 Smluvní vztahy • Uživatel je oprávněn kromě stažení díla ke zhotovení další kopie díla pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití díla jsou technicky omezeny prostřednictvím DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu; cílem je zajistit užívání obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu). Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Poskytovateli ze strany nositelů práv k dílu.

 

 

 

 • Uživatel není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Elektronické knihy není možné tisknout!

 

 

 

 • Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 • Uživateli nákupem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno jinak.

 

 

 

 • V případě elektronických knih se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že Uživatel nevěděl, že se jedná o elektronickou knihu.

 

 

 Reklamace elektronické knihy. • Uživatel má právo na reklamaci vadné elektronické knihy.

 

 

 

a) Poskytovatel odpovídá uživateli, že elektronická kniha nemá vady.

 

b) Zejména poskytovatel odpovídá uživateli, že v době, kdy elektronickou knihu převzal, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu zboží na základě prováděné reklamy, že elektronická kniha vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

c) Pokud má prodaná elektronická kniha při převzetí uživatelem vady, je uživatel oprávněn uplatnit u poskytovatele, u kterého byla daná elektronická kniha zakoupena, právo z vadného plnění (reklamaci) - § 2161 a 2172.

 

d) Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá je vada, kterou si uživatel způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

 

 • Uživatel má právo reklamovat elektronickou knihu v následujících případech:

 

 

 

a) Zaplatil za elektronickou knihu a nedostal ji do své knihovničky

 

b) Po stažení souboru s knihou zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou knihu, než si původně objednal

 

c) Soubor je poškozený a nelze jej zobrazit

 

 • Lhůta pro reklamaci elektronické knihy ve výše uvedených případech je zákonem stanovena na 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za elektronickou knihu na účet poskytovatele, tj. rovněž jako přiřazení elektronické knihy do osobní knihovničky uživatele.

 

 

 

 • Jakmile uživatel zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí poskytovateli, aby daná elektronická kniha mohla být prozkoumána. Pokud je reklamace oprávněná, má poskytovatel povinnost neprodleně vadný soubor opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peníze, a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce (pokud bude možné), pokud uživatel neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou uživateli další náklady.

 

 

 

 • Reklamaci uživatel může provést dvěma způsoby: písemně na

 

 1. info@knihkupectvi-ladvi.cz nebo telefonicky na čísle: +420 731466880 
Platební podmínky

 

 • Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platbu je možná provádět převodem z bankovního konta Uživatele prostřednictvím platební brány GoPay, ComGate nebo běžným bankovním převodem zúčtu Uživatele na účet Provozovatele.

 

 

 

 • Objednávka Uživatele musí být zaplacena nejpozději 7. kalendářní den po zadání objednávky. Pokud tak učiněno nebude, bude objednávka stornována.

 

 

 

 • V případě chybného vyúčtování na straně Poskytovatele, má Uživatel právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí písemně oznámit Poskytovateli ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

 

 

 

 • Poskytovatel má povinnost vystavit Uživateli za řádně zaplacenou platbu daňový doklad na zaplacenou částku. V daňovém dokladu bude rozepsána jednotková cena, částka DPH (včetně procentního určení) a souhrnná cena. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou Uživateli.

 

 Odpovědnost

 

 • Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti www.knihkupectvi-ladvi.cz či uživatelského účtu nebo v důsledku užití www.knihkupectvi-ladvi.cz či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

 

 

 

 • Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

 

 

 

 • Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

 

 

 

 • Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek.

 

 

 

 • Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

 

 Závěrečná ustanovení

 

 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

 

 

 • Případné spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Uživatel – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na

 

 1. www.coi.cz. 

 

Reklamační řád

 

 

 

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek a byl zpracován zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se zejména na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jako „Reklamace“).

 

Kupující je oprávněn v plném rozsahu uplatnit mimo jiné tato svá práva vyplývající z Občanského zákoníku:

 

§ 2161 Jakost při převzetí (1)Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a)má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b)se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c)věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d)je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e)věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. (2)Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

§ 2165 (1)Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. (2)Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 • § 2166 (1)Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. (2)Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. (3)Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle odstavce 1 nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

 

 § 2167 Ustanovení § 2165 se nepoužije a)u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b)na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c)u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d)vyplývá-li to z povahy věci.

 

§ 2168 Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

 

§ 2169 (1)Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. (2)Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. (3)Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

§ 2170 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

§ 2171 Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

§ 2106 (1)Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a)na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b)na odstranění vady opravou věci, c)na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d)odstoupit od smlouvy. (2)Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. (3)Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

 

§ 2107 (1)Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. (2)Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. (3)Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

§ 2113 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

 

Kupující je rovněž oprávněn využít těchto práv ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele:

 

§ 13 Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 

§ 19 (1)S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. (2)V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. (3)Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. (4)Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k informacím podle § 13 písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.

 

Vadné zboží.

 

Vadné zboží je nutné zaslat na adresu: Knihkupectví-sklad, Opálkova 1658, 18200 Praha 8. Do balíku je vhodné přiložit kopii faktury a průvodní dopis.

 

Rozpor s kupní smlouvou.

 

V případě, kdy bude kupujícímu odesláno jiné zboží, může kupující mimo jiné požádat o nápravu a výměnu neobjednaného zboží za správné. Toto zboží je nutné zaslat na adresu: Knihkupectví-sklad, Opálkova 1658, 18200 Praha 8.

 

Do balíku je vhodné přiložit kopii faktury a průvodní dopis.