Odborná literatura

Hledat v kategoriiHledat
Kde hledat:
Řadit dle:2382 produktů
(kolektiv a)
Potřeby žen v porodní asistenci (e-kniha)
E-kniha

Kniha se zabývá problematikou potřeb žen v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika potřeb těhotných žen, rodiček a žen po porodu. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi o potřebách v...

254 Kč210 Kč bez DPH
(kolektiv a)
Psychologie (e-kniha)
E-kniha

Publikace určená studentům pedagogických oborů prezentuje obecnou, vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii se zaměřením na mladší a starší školní věk dítěte. Tato publikace je určená studentům ...

288 Kč238 Kč bez DPH
(Marek Kolařík)
Interakční psychologický výcvik (e-kniha)
E-kniha

Kniha přináší konkrétní hry a postupy pro práci se skupinou. Vedoucím i členům skupiny umožňuje porozumět základním pravidlům a zákonitostem, kterými se práce s výcvikovou skupinou řídí. V přípravě pe...

280 Kč231 Kč bez DPH
(Barbora Červenková)
Rozvoj komunikačních a jazykových schopností (e-kniha)
E-kniha

Monografie přináší přehled jednotlivých fází osvojování si řeči a jazyka dítětem od narození do tří let věku, včetně praktických návodů k rozvoji komunikace v rámci logopedické terapie. Sumarizuje inf...

254 Kč210 Kč bez DPH
(Hana Volfová)
Pohádkové cvičení nejen pro předškoláky (e-kniha)
E-kniha

Autorka, zkušená cvičitelka předškoláků a mladších školáků připravila praktické ukázky cvičebních jednotek a pohybových her, ve kterých jsou jednotlivá cvičení a hry popsány a doplněny roztomilými náz...

152 Kč126 Kč bez DPH
(Svatopluk Galočík)
DPH 2019 (e-kniha)
E-kniha

V 15. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 7. 2017. Ta začala ...

331 Kč274 Kč bez DPH
(Jiří Dušek)
Vnitropodnikové účetnictví (e-kniha)
E-kniha

Publikace slouží především jako praktická příručka pro zavedení vnitropodnikového účetnictví v účetní jednotce. Nezavádí žádné odborné termíny. Je vhodná pro účetní, kteří mají povinnost vnitro účetni...

161 Kč133 Kč bez DPH
(David Procházka)
Interpretace Národní účetní rady (e-kniha)
E-kniha

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti ve...

331 Kč274 Kč bez DPH
(Otto Horský)
Přehrada Dalešice (e-kniha)
E-kniha

Tato publikace je shrnutím výsledků inženýrskogeologického průzkumu pro naše největší vodní a energetické dílo, přehradu Dalešice. Její autor stál v čele průzkumných prací v posledních třech rozhodují...

299 Kč247 Kč bez DPH
(Jaroslav Koťa)
Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století (e-kniha)
E-kniha

Myšlenkou více přiblížit poskytovanou ošetřovatelskou péči holistické koncepci s pomocí lásky k člověku a podpory jeho osobního rozvoje se již v 60. letech minulého století zabývala Joyce E. Travelbee...

212 Kč175 Kč bez DPH
(Miroslav Hirt)
Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie (e-kniha)
E-kniha

Výkladový slovník soudního lékařství je určen všem, kteří se pohybují v oblasti lékařských forenzních věd. Více než 3 200 hesel využijí nejen lékaři, kteří se ve své praxi setkávají s násilnou trestno...

297 Kč245 Kč bez DPH
(Ing. Karel Dvořáček)
Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (e-kniha)
E-kniha

Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádění elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské výstavby i s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob...

220 Kč182 Kč bez DPH
(JUDr. Klára A. Samková Ph.D.)
Romská otázka (e-kniha)
E-kniha

„Romská otázka“ je populárně pojatá, avšak na vědeckých základech postavená práce, zabývající se psychologickými příčinami sociálního vyloučení Romů. Svou předmluvou práci podpořili Fedor Gál a prof. ...

80 Kč66 Kč bez DPH
(Viliam Dobiáš)
Klinická propedeutika v urgentnej medicíne (e-kniha)
E-kniha

Vysokoškolská pregraduálna aj postgraduálna učebnica pre ošetrovateľské a lekárske odbory je prvou publikáciou na Slovensku a pravdepodobne aj vo svete, ktorá sa prednostne venuje princípom odberu ana...

339 Kč280 Kč bez DPH
(Petr Weiss)
Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity (e-kniha)
E-kniha

Transsexualita v posledních letech vzbuzuje čím dál tím víc pozornost odborníků nejrůznějších oborů, laické veřejnosti i médií. Spolu se vzrůstajícím zájmem o tuto problematiku narůstá i nutnost lépe ...

302 Kč250 Kč bez DPH
(Eva Malá)
Schizofrenie v dětství a adolescenci (e-kniha)
E-kniha

Ztráta reality, narušení vztahu k sobě samému a k vnějšímu světu. To a mnohem více je schizofrenie. Tato duševní porucha však bohužel nezasahuje jen dospělé, ale i děti. Právě diagnóza schizofrenie v ...

246 Kč203 Kč bez DPH
(Jaroslava Dittrichová)
Dvacet let české koruny na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice (e-kniha)
E-kniha

Na trhu ojedinělá monografie je věnována nejdůležitějším událostem novodobého vývoje domácí měny a bankovnictví v České republice v letech 1990 až 2012. Publikace vznikla při příležitosti dvacátého vý...

212 Kč175 Kč bez DPH
(Jitka Vysekalová)
Psychologie reklamy (e-kniha)
E-kniha

Nové vydání úspěšné plnobarevné publikace s mnoha fotografiemi a obrázky přináší aktuální informace o reklamě a jejím působení a efektivnosti. Kniha je určena manažerům, specialistům a studentům marke...

390 Kč322 Kč bez DPH
(Štěpán Svačina)
Obezitologie a teorie metabol. syndromu (e-kniha)
E-kniha

Monografie pojednává o obezitě trochu jinak než knihy psané nadšenými obezitology či laiky soustředěnými na redukci hmotnosti. Zdůrazněn je individuální přístup a přihlížení ke konkrétním komplikacím ...

169 Kč140 Kč bez DPH
(František Louša)
DPH a účtování (e-kniha)
E-kniha

Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopra...

220 Kč182 Kč bez DPH