Reklamace a vrácení

Pokud se Vám přihodila nepříjemnost v podobě jakékoliv vady při nakupování v našem obchodě, zde najdete návod, jak reklamaci či vrácení zboží vyřídit.

Reklamace

Vadné, či nesprávně zaslané zboží, prosím, odpovídajícím způsobem zabalte, aby nedošlo k jeho poškození, balík prosíme viditelně označte "Reklamace" a pošlete (nikoliv dobírkou) na adresu našeho expedičního skladu: Knihkupectví/sklad, Opálkova 1658, 18200 Praha 8 Kobylisy. V případě nesplnění výše uvedených podmínek, může být zásilka skladem nepřijata.

Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek a byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal.
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Vadné zboží.
Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požádat o výměnu vadného zboží. Vadné zboží je nutné zaslat na adresu: Knihkupectví-sklad, Opálkova 1658, 18200 Praha 8 do 5 dnů. Vadné zboží bude kupujícímu vyměněno za nové, vrácení vadného zboží je na náklady prodávajícího. Do balíku je nutné přiložit kopii faktury a vyplněný reklamační list, který si můžete stáhnout níže.
V případě, kdy zásoby tohoto zboží budou vyprodány, kupujícímu bude vráceno peněžní plnění na účet určený kupujícím.

Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, kdy bude kupujícímu odesláno jiné zboží, může kupující požádat o nápravu a výměnu neobjednaného zboží za správné. Toto zboží je nutné zaslat na adresu: Knihkupectví-sklad, Opálkova 1658, 18200 Praha 8 do 5 dnů. Chybně odeslání zboží bude kupujícímu vyměněno za správné, vrácení zboží je na náklady prodávajícího.
Do balíku je nutné přiložit kopii faktury a vyplněný reklamační list, který si můžete stáhnout níže.
V případě, kdy zásoby tohoto zboží budou vyprodány, kupujícímu bude vráceno peněžní plnění na účet určený kupujícím.

Vrácení zboží

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupi-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Vracené zboží je nutné poslat na adresu: Knihkupectví-sklad, Opálkova 1658, 18200 Praha 8. Vracené zboží je nutné šetrně a pečlivě zabalit s ohledem na váhu a rozměr, aby bylo splněno garatnované vyloučení poškození zboží během přepravy. V případě, kdy zboží bude zabaleno do obalu neodpovídajícímu váze a rozměru zboží a bude během přepravy poškozeno, prodávající v soupadu s Občanský zákoníkem v platném znění má nárok na úhradu škody, kterou může započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžního plnění. Balík je nutné viditelně označit "Vrácení zboží". Do balíku je nutné vložit Reklamační list viz níže.
V případě odstoupení od smlouvy podle odst. 7. a 8. obchodních podmínek, vrátí prodávájící peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení vráceného zboží na sklad prodávajícího, a to na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, ktera vznikla během přepravy vraceného zboží je prodávající opravněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Reklamační list (pdf)

Reklamační list