Zdravotnictví

Hledat v kategoriiHledat
Kde hledat:
Řadit dle:590 produktů
(kolektiv a)
Potřeby žen v porodní asistenci (e-kniha)
E-kniha

Kniha se zabývá problematikou potřeb žen v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika potřeb těhotných žen, rodiček a žen po porodu. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi o potřebách v...

254 Kč210 Kč bez DPH
(Jaroslav Koťa)
Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století (e-kniha)
E-kniha

Myšlenkou více přiblížit poskytovanou ošetřovatelskou péči holistické koncepci s pomocí lásky k člověku a podpory jeho osobního rozvoje se již v 60. letech minulého století zabývala Joyce E. Travelbee...

212 Kč175 Kč bez DPH
(Miroslav Hirt)
Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie (e-kniha)
E-kniha

Výkladový slovník soudního lékařství je určen všem, kteří se pohybují v oblasti lékařských forenzních věd. Více než 3 200 hesel využijí nejen lékaři, kteří se ve své praxi setkávají s násilnou trestno...

297 Kč245 Kč bez DPH
(Viliam Dobiáš)
Klinická propedeutika v urgentnej medicíne (e-kniha)
E-kniha

Vysokoškolská pregraduálna aj postgraduálna učebnica pre ošetrovateľské a lekárske odbory je prvou publikáciou na Slovensku a pravdepodobne aj vo svete, ktorá sa prednostne venuje princípom odberu ana...

339 Kč280 Kč bez DPH
(Petr Weiss)
Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity (e-kniha)
E-kniha

Transsexualita v posledních letech vzbuzuje čím dál tím víc pozornost odborníků nejrůznějších oborů, laické veřejnosti i médií. Spolu se vzrůstajícím zájmem o tuto problematiku narůstá i nutnost lépe ...

302 Kč250 Kč bez DPH
(Eva Malá)
Schizofrenie v dětství a adolescenci (e-kniha)
E-kniha

Ztráta reality, narušení vztahu k sobě samému a k vnějšímu světu. To a mnohem více je schizofrenie. Tato duševní porucha však bohužel nezasahuje jen dospělé, ale i děti. Právě diagnóza schizofrenie v ...

246 Kč203 Kč bez DPH
(Štěpán Svačina)
Obezitologie a teorie metabol. syndromu (e-kniha)
E-kniha

Monografie pojednává o obezitě trochu jinak než knihy psané nadšenými obezitology či laiky soustředěnými na redukci hmotnosti. Zdůrazněn je individuální přístup a přihlížení ke konkrétním komplikacím ...

169 Kč140 Kč bez DPH
(kolektiv a)
Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II (e-kniha)
E-kniha

Publikace je určena především studentům prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář. Její hlavním účelem bylo sjednotit témata a postupy specifické pro tento obor. Po novelizaci zákona č. 96/2004 můž...

254 Kč210 Kč bez DPH
(Pavel Beneš)
Zraková postižení (e-kniha)
E-kniha

Monografie uvádí do problematiky mezioborové spolupráce s možností využití poznatků aplikované behaviorální analýzy při různých činnostech jedince v jeho prostředí a případných změnách v jeho chování ...

212 Kč175 Kč bez DPH
(Andrea Pokorná)
Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví (e-kniha)
E-kniha

Text reflektuje zvyšující se požadavky na kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Jedná se o první publikaci svého druhu na území České republiky, která nabízí velmi názorné metodické návody k ident...

297 Kč245 Kč bez DPH
(kolektiv a)
Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I (e-kniha)
E-kniha

První díl předkládané publikace je určen především studentům prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář. Její hlavním účelem bylo sjednotit témata a postupy specifické pro tento obor. Po novelizaci ...

254 Kč210 Kč bez DPH
(Šliková Martina Dingová)
Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů (e-kniha)
E-kniha

Studium ošetřovatelství je nedílnou součástí přípravy na profesi zdravotnického záchranáře. V České republice legislativa umožňuje zdravotnickým záchranářům pracovat nejen v rámci neodkladné přednemoc...

297 Kč245 Kč bez DPH
(Michal Miovský)
Diagnostika a terapie ADHD (e-kniha)
E-kniha

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně ...

254 Kč210 Kč bez DPH
(Petr Jílek)
Imunologie (e-kniha)
E-kniha

Úspěšná publikace (předchozí tři vydání pod názvem Základy imunologie byla zcela rozebrána) nyní vychází již podruhé se současným názvem. Aktualizovaná a doplněná kniha přináší stručný přehled poznatk...

212 Kč175 Kč bez DPH
(Pavel Beneš)
Vyšetřovací metody v optometrii (e-kniha)
E-kniha

Nezbytná publikace pro studenty i absolventy oboru optika a optometrie – užitečná a přehledná pomůcka nejen pro výuku, ale i do praxe. Obsahuje nejčastěji používané metody měření a vyšetření v oborech...

208 Kč172 Kč bez DPH
(kolektiv a)
Edukace v porodní asistenci (e-kniha)
E-kniha

Kniha se zabývá problematikou edukace v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika edukace s těhotnou ženou, rodičkou a ženou v období šestinedělí. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostm...

237 Kč196 Kč bez DPH
(Jozef Rosina)
Medicínská biofyzika (e-kniha)
E-kniha

Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně dr...

501 Kč414 Kč bez DPH
(kolektiv a)
Management chronických ran (e-kniha)
E-kniha

Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Je určená pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v klinické praxi nemocnic, v domácí péči, v zařízeních...

314 Kč260 Kč bez DPH
(Lucie Sikorová)
Dětská paliativní péče (e-kniha)
E-kniha

Kniha přináší pohled na multidisciplinární přístup k dětské paliativní péči a její rozvoj v ČR i v zahraničí. Cílem knihy je poskytnout informace o možnostech holistické péče o dítě s život limitující...

297 Kč245 Kč bez DPH
(Vladimír Tesař)
Klinická nefrologie (e-kniha)
E-kniha

Kniha je určena zejména klinickým nefrologům a internistům, ale najde si své čtenáře i v okruhu dalších medicínských oborů, jako je např. diabetologie, kardiologie, revmatologie, pediatrie a všeobecné...

1 019 Kč842 Kč bez DPH