Zdravotnictví

Hledat v kategoriiHledat
Kde hledat:
Řadit dle:609 produktů
(kolektiv a)
Potřeby žen v porodní asistenci (e-kniha)
E-kniha

Publikace pro obor porodní asistence zahrnuje problematiku potřeb žen v těhotenství, při a po porodu.

254 Kč210 Kč bez DPH
(Jaroslav Koťa)
Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století (e-kniha)
E-kniha

Poprvé v domácí literatuře o myšlenkách a odkazu teoretičky ošetřovatelství Joyce E. Travelbee. Publikaci zpracovali odborníci Jihočeské univerzity.

212 Kč175 Kč bez DPH
(Miroslav Hirt)
Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie (e-kniha)
E-kniha

Publikace je určena studentům medicíny, soudním lékařům, policistům a právníkům. Mohou ji samozřejmě využít i pracovníci mnoha dalších medicínských i nemedicínských odborností.

297 Kč245 Kč bez DPH
(Viliam Dobiáš)
Klinická propedeutika v urgentnej medicíne (e-kniha)
E-kniha

Pregraduálna a postgraduálna učebnica je určena pre študentov ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti (zdravotnícki záchranári, sestry na OUP) a medicíny, operátorov tiesňových liniek, le...

339 Kč280 Kč bez DPH
(Petr Weiss)
Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity (e-kniha)
E-kniha

Transsexualita v posledních letech vzbuzuje čím dál tím víc pozornost odborníků nejrůznějších oborů, laické veřejnosti i médií. Spolu se vzrůstajícím zájmem o tuto problematiku narůstá i nutnost lépe ...

302 Kč250 Kč bez DPH
(Eva Malá)
Schizofrenie v dětství a adolescenci (e-kniha)
E-kniha

Ztráta reality, narušení vztahu k sobě samému a k vnějšímu světu. To a mnohem více je schizofrenie. Tato duševní porucha však bohužel nezasahuje jen dospělé, ale i děti. Právě diagnóza schizofrenie v ...

246 Kč203 Kč bez DPH
(Štěpán Svačina)
Obezitologie a teorie metabol. syndromu (e-kniha)
E-kniha

Monografie pojednává o obezitě trochu jinak než knihy psané nadšenými obezitology či laiky soustředěnými na redukci hmotnosti. Zdůrazněn je individuální přístup a přihlížení ke konkrétním komplikacím ...

169 Kč140 Kč bez DPH
(kolektiv a)
Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II (e-kniha)
E-kniha

Základní učebnice předmětu Ošetřovatelské postupy oboru zdravotnický záchranář, která obsahuje veškerá témata pro optimální splnění studijních povinností v základním předmětu oboru.

254 Kč210 Kč bez DPH
(Pavel Beneš)
Zraková postižení (e-kniha)
E-kniha

Publikace představuje možnosti, jakými lze pracovat s klienty s různým postižením zrakových funkcí při nácviku užívání jednotlivých typů optických korekčních pomůcek.

212 Kč175 Kč bez DPH
(Andrea Pokorná)
Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví (e-kniha)
E-kniha

Publikace nabízí metodické návody k identifikaci rizik při poskytování zdravotních služeb, k prevenci nežádoucích událostí a k jejich rozpoznání, klasifikaci, sledování a hlášení. Jako metodický nástr...

297 Kč245 Kč bez DPH
(kolektiv a)
Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I (e-kniha)
E-kniha

Základní učebnice předmětu Ošetřovatelské postupy oboru zdravotnický záchranář, která obsahuje veškerá témata pro optimální splnění studijních povinností v základním předmětu oboru.

254 Kč210 Kč bez DPH
(Šliková Martina Dingová)
Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů (e-kniha)
E-kniha

Kniha obsahuje informace, postupy a nové trendy z oboru ošetřovatelství, cíleně zaměřené na profesní přípravu zdravotnických záchranářů a jejich uplatnění v praxi.

297 Kč245 Kč bez DPH
(Michal Miovský)
Diagnostika a terapie ADHD (e-kniha)
E-kniha

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii je stále výraznějším tématem. Ukazuje se, že patrně stojí nejen za nárůstem některých typů závislostí, ale také za řadou komplikací, konfliktů či nebe...

254 Kč210 Kč bez DPH
(Petr Jílek)
Imunologie (e-kniha)
E-kniha

Jednoduchá a praktická pomůcka k pochopení základů imunity a souvisejících dějů. Bohatě obrazově vybavená publikace je určena zejména studentům medicíny humánní i veterinární, farmacie a mladým lékařů...

212 Kč175 Kč bez DPH
(Pavel Beneš)
Vyšetřovací metody v optometrii (e-kniha)
E-kniha

Nezbytná publikace pro studenty i absolventy oboru optika a optometrie – užitečná a přehledná pomůcka k výuce i do praxe. Obsahuje nejčastěji používané metody měření a vyšetření. Ke každé je zpracován...

208 Kč172 Kč bez DPH
(kolektiv a)
Edukace v porodní asistenci (e-kniha)
E-kniha

Publikace seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci v porodní asistenci.

237 Kč196 Kč bez DPH
(Jozef Rosina)
Medicínská biofyzika (e-kniha)
E-kniha

Aktualizované a přepracované vydání základní učebnice nezbytné pro absolvování prvních ročníků lékařských, popřípadě nelékařských zdravotnických fakult, ale i přírodovědných a technických oborů. Infor...

501 Kč414 Kč bez DPH
(kolektiv a)
Management chronických ran (e-kniha)
E-kniha

Publikace je určena pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v nemocnicích, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb a v hospicích. Konkrétně jsou v monografi...

314 Kč260 Kč bez DPH
(Lucie Sikorová)
Dětská paliativní péče (e-kniha)
E-kniha

Kniha přináší pohled na multidisciplinární přístup k dětské paliativní péči a její rozvoj v České republice i v zahraničí. Jejím cílem je poskytnout informace o možnostech holistické péče o dítě s živ...

297 Kč245 Kč bez DPH
(Vladimír Tesař)
Klinická nefrologie (e-kniha)
E-kniha

Základní publikace v oboru, určená pro post-, ale i pro pregraduální studium. První vydání je v novém pojetí editorů zcela přepracováno. Zásadních změn doznal rozsáhlý autorský kolektiv našich předníc...

1 019 Kč842 Kč bez DPH